məğlubiyyət

məğlubiyyət
ə. məğlub olma, basılma

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • məğlubiyyət — is. <ər.> Məğlub olma, basılma (qalibiyyət əksi). Çarizm və qara irtica meydan sulasa da, müvəqqəti məğlubiyyət inqilabçıları ruhdan salmadı. M. İ.. Məğlubiyyətə uğramaq – məğlub olmaq, basılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həzimət — ə. sınıqlıq, məğlubiyyət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • münhəzimən — ə. məğlub olaraq; məğlubiyyətlə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • allahquruculuq — is. tar. 1905 ci il inqilabının məğlubiyyətindən sonra sosialdemokrat ziyalılar arasında yayılmış və yeni «sosialist» dini təbliğ etmiş dini fəlsəfi, daha çox etik cərəyan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heç-heçə — z. Hər iki tərəf üçün uduşsuz və ya məğlubiyyətsiz (müxtəlif oyunlarda, yarışlarda). Fit verilir, qurtarır oyun heç heçə. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həzm — is. <ər.> Yeyilən şeyin həzm cihazında həll olunması. Həzm prosesi. – Qidanın çeynənməsi, müxtəlif şirələr təsiri altında onun dəyişilərək həll oluna biləcək hala düşməsi həzm adlanır. «Zoologiya» Həzm cihazı – yeyilən şeyi həll edən bədən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • irtica — is. <ər.> Dövrü keçmiş hakim siniflərin ictimai tərəqqiyə qarşı siyasi, iqtisadi və ideoloji müqaviməti; cəmiyyətin inkişafına mane olan keçmiş köhnə üsul və qaydaları mühafizə və ya bərpa etmək cəhdləri. Təbriz şəhəri irticanın və siyasi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mat — is. <fars.> 1. Heyrət içində olan, təəccüblənmiş. Mən bu işə matam. Mat etmək – bax mat qoymaq. Yaşı on səkkizə yenicə yetmiş; Gözəllikdə tamam xəlqi mat etmiş. M. P. V.. Fəqirlərə yüz minlərlə ehsan edib, bütün şəhəri öz səxavət və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məğlubedilməz — sif. Məğlubiyyət bilməyən, məğlub olunmaz; basılmaz, yenilməz, çox güclü, həmişə qalib gələn. Məğlubedilməz ordu. – <Qızıl Arslan:> İdarə etdiyimiz məmləkətin xalqı yenilməz və məğlubedilməz bir xalqdır. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məğlubedilməzlik — is. Məğlubiyyət bilməmə, məğlub edilə bilməmə, həmişə qalib gəlmə, basılmazlıq, yenilməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”